Jujutsu Kaisen Jukon No Kata - Satoru Gojo & Yuji Itadori (B Yuji Itadori) Statue

Sale price $19.99 Regular price $24.99

Shipping calculated at checkout.

Jujutsu Kaisen Jukon No Kata - Satoru Gojo & Yuji Itadori (B Yuji Itadori) Statue