*NEW* Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Giyu Tomioka Pop Up Parade Figure

Regular price $44.99

Shipping calculated at checkout.

*NEW* Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Giyu Tomioka Pop Up Parade Figure