TAMASHII NATIONS - Naruto Shippuden - Kakashi Hatake -Susanoo- Kizuna Relation, Bandai Spirits FiguartsZero Statue

Regular price $94.99

Shipping calculated at checkout.

TAMASHII NATIONS - Naruto Shippuden - Kakashi Hatake -Susanoo- Kizuna Relation, Bandai Spirits FiguartsZero Statue